You are here

Jyllinge Leger

En kreds af aktive frivillige borgere i Jyllinge har startet et projekt, der skal skabe ny aktivitet i byen.

Jyllinge Leger hænger hængekøjer op

Foreningen Jyllinge Leger har med støtte fra Kom Ud og Leg-puljen hængt hængekøjer op på Jyllinge Skole i kastanjetræerne ud til Jyllinge Parkvej. Hængekøjerne er tænkt som samlingssted for ung som gammel, der ønsker at mødes og hygge sig i det offentlige rum.

Om Jyllinge Leger

Projektgruppen skriver selv om projektet...

Projektet har til hensigt at udfordre byens borgere, uanset alder, ude i byens og naturens rum. Vi har fokus på fri leg og bevægelse med mulighed for udfordringer.

Formålet er blandt andet at fremme folkesundheden blandt alle byens borgere - gennem leg, aktivitet og samvær. Foreningen Jyllinge Leger ønsker at det skal være et alternativ til den organiserede aktivitet i Jyllinge.

Vi mener, at leg i høj grad handler om mangfoldighed i de sanselige oplevelser. Aktiviteterne fokuserer på kropslig udfoldelse, men har også en kulturel dimension.

Pladsen skal skabes og drives af unge, der via projektet vil tage ansvar, udvikle ideer og lære om medborgerskab og demokrati.

Hvad den endelige plads kommer til at indeholde er uvist, da den først udvikles i løbet af projektet, men formålet er at få skabt en plads, der bliver en inspirerende og aktiv ramme om borgernes personlige og kollektive udvikling og kropslige udfoldelse.

De involverede borgere er optaget af, at projekterne bliver til på tværs af generationer og i samarbejde mellem frivillige, institutioner, skoler, pædagoger, klubfolk, SSP-konsulenter og lokalpolitiet. Vi vil skabe et miljø, hvor man naturligt mødes på tværs af aldersgrupper, og skaber gode og nærværende relationer til hinanden.

Senest opdateret

18.11.2014