You are here

Folkeparken som ungezone

Mange unge bruger Folkeparken som mødested. Projektet har derfor søgt at skabe de rammer, unge ønsker på deres mødested.

Projektet er en udløber af Ungedag 2011, hvor pilotprojektet Folkeparken som ungezone blev udviklet.

På Ungedagen lagde mange unge vægt på, at de udendørs steder, hvor unge alligevel mødes, burde indrettes mere, så de passede til deres behov for at understøtte visionen i kommunes ungepolitik om at skabe mere liv i byen. Kommunen havde samtidig et behov for at finde løsninger på de seneste års voksende udgifter til oprydning i Folkeparken, hvor unge efterlader store mængder skrald i parken og smadrede flasker i bunden af amfi-teatret.

Pilotprojektet blev udviklet og gennemført sammen med unge fra INSP og Roskilde Gymnasium ud fra et ønske om at skabe større ejerskab til Folkeparken og herigennem også tage større ansvar for det henkastede affald. I projektet blev der derfor afprøvet nye skraldeløsninger, fx affaldskonkurrencer afviklet af unge fra teatergruppen Skaberwerket, hvor det gjaldt om at samle så meget affald som muligt på en halv time. De lavede også flash mobs og happenings (se billeder) for at sætte fokus på oprydning i parken.

Derudover blev den daværende toiletbygning omindrettet og dekoreret af unge og kunstneren Thomas Pålsson, ligesom han ledede en workshop, hvor unge var med til at dekorere midlertidige skraldespande, der blev opstillet der, hvor de unge sidder.

Mange af projektets erfaringer og input fra unge er gået ind i Vej & Parks videre arbejde med nye metoder til at minimere mængden af henkastet affald.

 

Projektet er delvis finansieret af Kom Ud og Leg-puljen.

Senest opdateret

18.11.2014